Cảm Nang Bất Động Sản Cho Khách Hàng

Định nghĩa kinh doanh bất động sản (BĐS)

Muốn kinh doanh BĐS, thì việc đầu tiên bạn cần phải học và nắm được đó là: Kinh doanh BĐS là gì? Trong Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có đưa ra định nghĩa, kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

 

DỰ ÁN DANG PHÁT TRIỂN

Tin Tức